Alvelid Engineering

Alvelid Engineering är ett konsultföretag med spetskompetens inom simulering av tekniska problemställningar.

Verksamheten startade 2004 och har sedan dess expanderat och består nu av nio ingenjörer med stor erfarenhet inom beräkning och simulering. Vår affärsidé är att öka kundernas lönsamhet och minska ledtider genom att tillföra vår specialistkompetens. Vi utmärker oss genom vår förmåga att omsätta djupa tekniska kunskaper till praktiska lösningar i industriella tillämpningar.

Basen i vår verksamhet finns i sydöstra Sverige med kontor i Kalmar, Växjö och Karlskrona men vi jobbar med kunder i hela Sverige och internationellt.

Vi tänker långsiktigt och strävar efter att växa i en jämn och stabil takt. Fast anställd personal, noggrannhet vid rekrytering och rätt kompetens till uppdraget är viktiga punkter för att uppnå detta.  


VI UTFÖR BERÄKNINGAR OCH ANALYSER INOM FÖLJANDE OMRÅDEN 

Struktur
Struktur

FEM-analys av strukturella delar i en konstruktion. Statik, dynamik, utmattning, akustik, multi-body simulering och optimering

Fluid
Fluid

CFD-analys av gasers och vätskors flöden samt termiska beräkningar. Stationära och transistenta förlopp.

Elektromagnetism
Elektromagnetism

Simulering av elektromagnetisk strålning och kopplade fluid-elektromagnetism problem.

Vill du kontakta Alvelid Engineering?